Palliatieve zorg is de meest intieme vorm van zorg

Els van der Wekken, gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg

Sinds 2012 is Els van der Wekken werkzaam bij Hds Zorg en sinds 2015 heeft ze via Icare de post HBO opleiding afgerond voor palliatieve zorg. “Palliatieve zorg is de meest intieme vorm van zorg. Alle maskers gaan af en de essentie van wat waardevol is, blijft over. Het is heel bijzonder om zo dichtbij iemand te mogen komen.

Dimensies van palliatieve zorg
Palliatieve zorg is generalistische zorg en wat ik er mooi aan vind is, dat er aandacht is voor vier verschillende dimensies: de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie. Vanuit de HdS hebben we een goede aansluiting op de spirituele dimensie. Dat betreft zingevingsvragen en natuurlijk ook het geloof. Door onze christelijke identiteit, herkennen we dat laatste bij onze klanten en klanten die om die reden voor ons hebben gekozen, voelen zich daardoor ook vertrouwd bij ons. Je kunt mensen de ruimte geven om erover te praten in deze laatste levensfase, zodat ze hun leven met hun naasten kunnen afronden.

Wat ik verrijkend vond, is dat er in de opleiding heel veel aandacht voor is en ik middelen aangereikt hebt gekregen om betere palliatieve zorg te kunnen geven. Ik kan in de Palliatieve huisbezoeken mensen de gelegenheid bieden om te praten over daar waar zij last van hebben / zich zorgen over maken. Als ik iets aanraak waar mensen blijkbaar behoefte aan hebben kan dat. Mensen houden de regie in dat wat ze willen bespreken in zo’n huisbezoek:, dus als er geen gebruik van de gelegenheid wordt gemaakt is dat de eigen keuze. Vaak blijkt dat mensen de gelegenheid wel gebruiken. Ik kan dan een luisterend oor bieden, erkenning geven aan het ervaren lijden; een verbinding leggen met de mantelzorgers, of wijzen op de mogelijkheid van ondersteuning door een psycholoog of pastoraal werker.

Wat ik in de scholing heb geleerd is op een goede manier vragen stellen. Vragen die cliënten uitnodigen om iets te vertellen, waardoor zij beter inzicht krijgen in wat ze zelf nodig hebben.